top of page
OLV banner.jpg

Schoolraad

In de schoolraad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap inspraak in het onderwijsgebeuren van de school. De schoolraad heeft een mandaat van vier jaar en geeft advies aan directie en schoolbestuur i.v.m. de goede werking van de school. De schoolraad zal personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over de standpunten die door de schoolraad worden verdedigd, de adviezen die de raad uitbrengt en de resultaten van gevoerd overleg.

Lieselot
Verbeke

Vertegenwoordiger ouders

Voorzitter

Stephanie
Degryse

vertegenwoordiger ouders
Secretaris

Pascale remmery

Vertegenwoordiger
personeel

MAAIKE
CORTEVILLE

Vertegenwoordiger
personeel

stijn
vandenberghe

Vertegenwoordiger
lokale gemeenschap

dominique
callewaert

vertegenwoordiger 
lokale gemeenschap

Adviserende leden: Bruno Six (directie) - Anouk Maes (schoolbestuur) - Jan Defreyne (schoolbestuur)

  • Facebook
  • sAumPBiu_400x400
  • Bingel
bottom of page